Giỏ hàng

Tìm hiểu thêm về chúng tôi

Điều cốt lõi của S-chum ở quá trình sơ chế, chế biến và rang xay những hạt cà phê phụng sự sức khỏe-hạt cà phê khơi nguồn tỉnh thức. Chúng tôi tin rằng những tài liệu này sẽ giúp bạn hiểu chúng tôi rõ hơn.

 

Kết quả thử nghiệm 15 chỉ tiêu chất lượng cà phê rang xay Schum 

 
 

Công bố sản phẩm cà phê rang xay của S-chum