Giỏ hàng
S-CHUM

S-CHUM "NƠI KỂ NHỮNG CÂU CHUYỆN CAFE TỬ TẾ"

 https://womenleadersforum.vn/tin-tuc/nu-lanh-dao-do-lan-huong-giam-doc-kinh-doanh-cong-ty-tnhh-phat-trien-schum-quoc-te-nguoi-tien-phong-dat-nen-mong-cho-thuong-hieu-cafe-tu-te-schum-coffee/

Xây dựng thương hiệu Schum Coffee từ niềm yêu thích dành cho những hạt café, chị Đỗ Lan Hương là một trong những người tiên phong đặt nền móng cho “Nơi kể những câu chuyện Café Tử Tế” đến với cộng đồng